skip to Main Content

Táto tiráž bola naposledy aktualizovaná 9. máj 2023.

Vlastníkom týchto webových stránok je:

S KURTIS s.r.o. s.r.o.
Štefánikova 6
Nitra 94901
Slovensko
E -mail: ks.sitruk@sitruk
Telefónne číslo: +421 905 702 390

Právny zástupca (zástupcovia) S KURTIS s.r.o. s.r.o.:

Soňa Kurtišová

1. Základný

1.1 Sme zaregistrovaní v Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 51585/N pod licenciou alebo registračným číslom:

IČO 53144104

1.2 V súlade s nariadením o online riešení spotrebiteľských sporov (nariadenie o RSO):

Radi by sme vás informovali o možnosti spotrebiteľov podávať sťažnosti na platforme Európskej komisie pre riešenie sporov online, ktorú nájdete na nasledujúcej adrese URL: ec.europa.eu/odr

Sme ochotní alebo povinní zúčastniť sa postupov riešenia sporov pred spotrebiteľskou arbitrážnou radou.

2. Nasledujúce informácie sú povinné podľa nemeckého práva.

Back To Top